Biasi Kombi Xəta Kodları

Biasi xəta kodları

 • Qırmızı yandığı halda  yaşıl yanıb sönürsə plata və ya qazın olmaması deməkdir
 • Üç işıqdan sağdakı iki işıq yanıb sönərsə radiyator sensoru işləmir
 • Üç işıq iki yaşıl yanib sönərsə su təziqinin olmamasi deməkdir
 • Üç işıqdan  sağ yanılı iki sol yanib sönərsə fan və hava daçiki və ya plata xətasi deməkdir

Rinnova / Inovia xəta kodları

 • Er 01 kodu  — Brülörün alovlanması zamanı tıxanma. Aşağı axın qaz musluğunu yoxlayın. Boru kəmərində hava olmadığından əmin olun. Qazanın qarşısındakı qaz təzyiqini yoxlayın.
 • Er 02 kodu — İstilik dəyişdiricisinin həddindən artıq istiləşməsi. Termostat Bağlama klapanını yoxlayın. İstilik dəyişdiricisinin həddindən artıq istiləşmə sensorunun və onun elinin xidmət qabiliyyətini yoxlayın.
  Birinci istilik dəyişdiricisi vasitəsilə soyuducunun dövranını yoxlayın, istilik dəyişdiricisi miqyasla tıxanmış ola bilər və ya istilik dövrəsinin filtrləri tıxanmış və ya nasos nasazdır və ya istilik sistemi havalıdır.
 • Er 03 kodu  — Ümumi bloklama. Təchizat dövrəsində gərginliyi yoxlayın. Qazan gövdəsində «boş» cərəyanların olub olmadığını yoxlayın.
 • Er 04 kodu  — İstilik sistemində aşağı təzyiq və ya təzyiq sensoru ayrılmışdır. İstilik sistemindəki təzyiqi yoxlayın.
 • Er 05 (Turbo) kodu  — P02 parametri düzgün qurulmayıb
  Duman çıxaran fan nasazdır. Arızalı tüstü təzyiq açarı (əgər varsa). Xidmət menyusunda P02 parametri, Fanı, tüstü təzyiq açarının işini, baca, baca borularının maksimum uzunluğu (koaksial və ya ayrı) daralmış və ya aşılmış ola bilər. Venturi cihazını yoxlayın, ehtimal ki, əriyib və ya tıxanıb.
 • Er 05 (Atmo)kodu —  Bacanı xətası. Bacanın daralması mümkündür və ya ilkin (sürətləndirici) şaquli hissənin (ən azı iki baca diametri) olmaması mümkündür. Bacadakı qaralmanı yoxlayın.
 • Er 06 kodu  — İstilik sisteminin NTC sensorunun nasazlığı
 • Er 07 kodu  — DHW sisteminin NTC sensorunun nasazlığı
 • Er 08kodu — Xarici (xarici) temperatur sensorunun nasazlığı. idarəetmə lövhəsinin P15 parametrini tənzimləyin.
 • Er 11 kodu  — Parazit alov Qaz klapanının sıxlığını yoxlayın. Qazan gövdəsində «boş» cərəyanların olub olmadığını, Alov nəzarət elektrodunun ocağa nisbətən vəziyyətini və onun çirklənməsindən, bacadan, baca qazları qazanın hava kanalına daxil olmasından ola bilər.
 • Er 14 kodu — Soyuq suyun dövranının olmaması . Sirkulyasiya pompasının işini yoxlanmalı, istilik sistemindəki filtrlər tıxanıb və ya istilik sisteminin hidravlik müqaviməti çox yüksəkdir, istilik dövrəsinin temperatur sensorunu yoxlanılmalıdır. 
 • Er 19 kodu  — DHW sisteminin girişindəki NTC sensorunun nasazlığı
 • Er 20 kodu — EVG solenoid klapan kilidi. Qaz klapanını problemi.
 • Er 21, 22, 23 Kodu — EVG solenoid klapan kilidi. Qaz klapanını problemi.
 • Er 24 Kodu — Alovlanma zamanı anormal yanma nəticəsində tıxanma
  Alışdırma gücünün parametrlərini yoxlayın. Lazım gələrsə, idarəetmə lövhəsinin P14 parametrini tənzimlnməlidir.
 • Er 25 Kodu — Əməliyyat zamanı anormal yanma səbəbiylə tıxanma
  Enjektörlərdə (qaz klapanından sonra) minimum və maksimum təzyiq parametrlərini xətası ola bilər.
  Tüstü egzoz sisteminin diafraqmasının düzgün quraşdırılmasını yoxlamaq lazım
 • Er 69 kodu — Naqil xətası səbəbindən tıxanma.Elektrik xətləri xətası
 • Er 99 Kodu — PCB konfiqurasiya olunmayıb P01=00. İdarəetmə lövhəsinin P01 parametrini təyin olunmalıdır
 • L01 Kodu — İsti su sistemində birinci dövrənin NTC məhdudiyyəti. DHW istilik dəyişdiricisinin daxili səthində miqyas meydana gəlməsini yoxlanılmalıdır

Binova problemləri

 • Er 01 Kodu — Alov yandırarkən tıxanma. Aşağı axın qaz musluğunu yoxlanılmalı.Boru kəmərində hava olmadığından əmin olunmalı, qazanın qarşısındakı qaz təzyiqini yoxlanılmalıdır.
 • Er 02 Kodu — İstilik dəyişdiricisinin həddindən artıq qızma termostatı, bağlama klapanını, istilik dəyişdiricisinin həddindən artıq istiləşmə sensorunun elektrik zəncirləri yoxlanılmalı, istilik dəyişdiricisi miqyasla tıxanmış ola bilər və ya istilik dövrəsinin filtrləri tıxanmış və ya nasos nasazdır və ya istilik sistemi havalıdır.
 • Er 03 Kodu — Ümumi bloklama, təchizat dövrəsində gərginliyi yoxlayın,qazan gövdəsində «boş» cərəyanların olub olmadığını yoxlayın.
 • Er 04 Kodu — İstilik sistemində aşağı təzyiq, istilik sistemindəki təzyiqi yoxlayın, min. təzyiq.
 • Er 05 kodu (Turbo) — P02 parametri səhv təyin edilib, fan nasazlığı, Xidmət menyusunda P02 parametrini, rele, bacanı yoxlamaq, baca borularının maksimum uzunluğu (koaksial və ya ayrı) daralmış və ya aşılmış ola bilər.
 • Er 05 (Atmo) kodu — İtki sensoru işə düşdü, bacanı yoxlamaq, bacanın daralması mümkündür və ya ilkin (sürətləndirici) şaquli hissənin (ən azı iki baca diametri) olmaması mümkündür.
  Er 06 Kodu — İstilik sisteminin NTC sensorunun nasazlığı İstilik sisteminin NTC sensorunu xətası
  Er 07 Kodu — DHW sisteminin NTC sensorunun nasazlığı
  Er 08 Kodu — Xarici (xarici) temperatur sensorunun nasazlığı, Xarici (xarici) temperatur sensorunu xətası idarəetmə lövhəsinin P15 parametrini tənzimləyin.
  Er 11 Kod — Parazit alov, qazın bağlanmasının sıxlığını yoxlanmalı və klapan, qazan gövdəsində «boş» cərəyanların olub olmadığını yoxlayın, alov nəzarət elektrodunun ocağa nisbətən vəziyyətini və onun çirklənməsini, baca yoxlanmalı
  Er 14 Kod — Soyuducu sirkulyasiyasının olmaması, sirkulyasiya pompa xətası
  Soyuq suyun dövranını yoxlanmalı, Ola bilsin ki, istilik sistemindəki filtrlər tıxanıb və ya istilik sisteminin hidravlik müqaviməti çox yüksəkdir.İstilik dövrəsinin temperatur sensorunu yoxlayın («üzən» müqavimət-temperatur sensoru xarakteristikası).
 • Er 20 Kodu — EVG solenoid klapan kilidi, Qaz klapanını xətası
 • Er 21, 22, 23 Kodu — EVG solenoid klapan kilidi, qaz klapanını dəyişdirin.
 • Er 24 Kodu — Alovlanma zamanı anormal yanma nəticəsində tıxanma, Alışdırma gücünün parametrlərini yoxlayın. Lazım gələrsə, idarəetmə lövhəsinin P14 parametrini tənzimləyin.
 • Er 25 Kodu — Əməliyyat zamanı anormal yanma səbəbiylə tıxanma, parametrləri yoxlayın min. və maks.  təzyiq 
 • LC 26 Kod — Normal yanmadan lanlışlıq aşkar edildi. (Qaz məhdud güclə işləyir), Parametrləri yoxlayın min. və maks. burunlara təzyiq (qaz klapanından sonra).
 • Er 91 Kodu — Ümumi bloklama, Qazanı 30 saniyə enerjisizləşdirin. (2 qütblü açarı söndürün/şifti rozetkadan çıxarın). Yandırın və 5 saniyə. eyni vaxtda üç düyməni basın: «İsti su istiliyinin artırılması düyməsi», «İsti su temperaturunun azaldılması düyməsi» və «Sıfırla/Gözləmə/Qış/Yay düyməsi».
 • Er 99 Kodu — PCB konfiqurasiya olunmayıb P01=00, İdarəetmə lövhəsinin P01 parametrini təyin edin.
 • L1 Kod — İsti su sistemində NTC əsas dövrəsinin məhdudlaşdırılması, DHW istilik dəyişdiricisinin daxili səthində miqyas yığılması üçün yoxlayın.
 • L4 Kod — İstilik və isti su dövrələri arasında istilik dəyişdiricisinin içərisində su axınının olması, bitermik istilik dəyişdiricisinin sıxlığını yoxlamaq, lazım gələrsə dəyişdirin.
 • L26 Kod — Göstərilən cari parametrlərdən sapmalar

Səhifəni Qiymətləndirmək

Bizə neçə ulduz verirsiz?

Orta Qiymət 4.6 / 5. Səs sayı: 5

Hələki səs yoxdur