Demir Döküm Kombi Xəta Kodları

Demir Döküm Kombi Xəta Kodları

Kombinizdə problem yarandığı halda ilk öncə kombiniz öz ekranında hansı xəta kodu yazıldığına fikir vermək lazımdır. Kombini təmir etməzdən əvvəl kombinizin xəta kodları ilə tanış olmağınızı tövsiyyə edirik. Həmin kodlara əsaslanaraq kombinizdə yaranan probemin hansı səbəbdən dəqiq bilmək münkündür. Aşağıda gördüyünüz kimi Markalar eyni olsada kombinin modelləri fərqlidir. Sizə lazım olan modelin arıza kodları ilə tanış ola bilərsiniz. Kombinizi özünüz təmir edə bilmədikdə servis mərkəzimiz bu işdə sizə hər zaman yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə hazırdı. Gəlin kombinizin xəta kodları ilə ətraflı tanış olaq:

 Dəmir Döküm arıza kodları 

 Atron                                                      

 • F1 Kodu — Kombide yuksək  isinmənin  meydana gəldiyini göstərir .
 • F2 Kodu — İsti Su NTC sensorda problem olduğunu göstərir.
 • F3 Kodu — Su  sensorunda problem yaşandığını göstərir.
 • F4 Kodu — Cihazın odlama etmədiyini göstərir.
 • F5 Kodu — Hava axını təmin edilmir, hava prosestatı qüsuru, fanda, ana plata problemi ola bilər..
 • F6 Kodu — Cihazın tesisata göndərdiyi suyun dönüş dövriyəsinin qüsurlu olduğunu ifadə edir.
 • F7 Kodu — Qaz klapanında problem var deməkdir.
 • F8 Kodu — Cihazın Tesisat dövrəsinə göndərməkdə olduğu senöründə həddindən artıq isinmə. 
 • F9 Kodu — Hava Prosestatı xətası və ya ana kartda problem olması
 • F10 Kodu -Kombinin təzyiqinin aşağı və ya yuxarı olduğunu göstərən xəta kodu
 • F11 Kodu — Su dövriyəsində problem olduğu bildrilir
 • F12 Kodu — Plataya gələn gərginlik 165 V aşağı olduğunu ifadə edir.
 • F13 Kodu — Kombinin qızdırıcı gediş və dönüş sensörlari arasındakı istilik fərqində olan xəta 

Atromix

 • F00 kodu — Radiator giriş NTC xətası (reset edilməlidir) 
 • F01 kodu — Radiator çıxış NTC xətası (Anakartda NTC tam taxılmamış və ya qopmuş ola bilər
 • F10 kodu — Radiator giriş NTC qısa dövrə
 • F11 kodu — Radiator çıxış NTC qısa dövrə
 • F12-F91 kodu — kombi boyleristilik sensoru xətası ola bilərsensor gövdəsində və ya tabloda nasazlıq ola bilər
 • F13 kodu — İsti su sensorunda qısa dövrə
 • F20 kodu — Həddindən artıq isinmə.(su təzyiqinə 1,5 bar olmasına, NTC təmassızlığı, və digər səbəblərdən ola bilər.
 • F22 kodu —  Su təzyiqi aşağı olduğunun göstərir (1,5 bar olmalı)
 • F23 kodu — Həddinədn artıq isinmə əmniyyət termostatı, pompa, ana kartda nasazlıq
 • F24 kodu — İstilik çox artıqdır, sirkulyasiya pompası blok olmuş ola bilər, pompa gücbaxımından yeterli olmaya bilər. kombi hava azalmış ola bilər.
 • F25 kodu — Baca istiliyi: kombi kablosunda qopma ola bilər və ya qaz limit termostati soket bağlantısı kəsilmiş ola bilər.
 • F27 kodu — Alov yoxdur
 • F28 kodu — Uğursuz alovlanma, resert edilməli, qaz valfı, elektrodlar və ya kartda problem var deməkdir
 • F29 kodu — Alov sönməsi: Resert edilməli, Qaz yolları zamanla tutulur və ya elektronik kartda nasazlıq var 
 • F32 kodu — fan dövriyəsində problem. Kombi fanı donmaya qarşı qoruma, fandakı birləşdirici düzgün quraşdırılmamış ola bilər, elektronik kart xətası ola bilər
 • F49 kodu — gərginlik çox aşağıdır
 • F61 kodu — qaz klapanına nəzarət problemi: Qaz klapanına gedən kabellərdə və ya elktronik kart xətası ola bilər
 • F62  kodu — Qaz fanı bağlama əmri: kombi qaz klapanının ventilyatoru bağlanmada gecikdiyini bildirir
 • F63 kodu — EEPROM xətası. resertlənməlidir.Düzəlməzsə elektronik kartda nasazlıq var deməkdir.
 • F64 kodu — elektronik, sensor, analoq-rəqəmsal çevirici xətası.Yəni kombinin giriş və çıxış suyu sensorunda qısa dövrə ola biləcəyini və ya elektronik kartın nasazlığı deməkdir
 • F65  kodu — Elektronik qızma çox yüksəkdir. Xarici müdaxilələr səbəbilə elektronik kart  çox isti olduğu bildirilir.
 • F67 kodu — alov siqnalı xətası. Kombi normal olmayan alov siqnalı olduğunu bildirir. Cihazda elektronik kartın xətası ola biləcəyini bildirir.    
 • F68 kodu — Alov sabit deyil.
 • F70 kodu — düzəliş edilməlidir.
 • F71 kodu — Giriş-çıxış sensoru nasazlığı
 • F72 kodu — Su təzyiq sensoru giriş və çıxış sensorunda problem var deməkdir
 • F73 kodu — Su təzyiqi sensorunda qısa dövrə
 • F74 kodu — Su təzyiqində elektrik xətası
 • F75 kodu — Təzyiq sensoru xətası
 • F76 kodu — istilik datçiki təhlükəsizlik xətası. Təhlükəsizlik termostatı, qaz klapan geri bildirişə cavab vermədiyi xətası
 • F77 kodu — yoğuşma ya da duman xətası, qaz tullantısı klapanında problem olduğu bildirilir.
 • F78 kodu — Xarici tənzimləyici istifadə edilən suyun sensor kəsintisi xətası
 • F83 kodu — quru yanma problemi. Su təzyiqi düşmüş ola bilər (1,5 bar olmalıdır).
 • F84 kodu — giriş-çıxış dövriyyəsində isti su sensoru 

 NEPTO

 • F01 kodu — həddindən artıq isinmə. Resertləyin. Qış rejimində bu xəta çıxmışdırsa o zaman ana esenjor tıxanması, 3 yoluq klapanin radiator təsisat filtrlərinin tutulması, sirkulyasiya pompasının sıxılması və  ya sıradan çıxması problemi ola bilər.
 • F02 kodu — İstifadə olunan su NTC sensorunda və ya kabellərində xəta
 • F03 kodu — Radiator əsisat çıxış sensoru və ya kabellərində xəta
 • F04 kodu — İyon və alovlanma problemi. Anakart, qaz valfı, iyon alışdırmasında xəta olduğu bildirilir.
 • F05 kodu — Hava axışı prosestat xətası. Ana kart, fan,baca tıxanması ola bilər.
 • F06 kodu — Təsisat dövriyyə dönüç sensor xətası
 • F07 kodu — Qaz valfı geri bəslənmə xətası. Anakartda qaz valfında geri dönüş siqnalı çatmaması
 • F08 kodu — Təsisat dövriyyəsində çıxış sensorunda həddindən artıq isinmə. 91C dərcəni keçmişdir. kombini resertləyin. 
 • F09 kodu — Hava axışı açarları ilə bağlı xəta kodu. Fan motor, plata ola bilər.
 • F10 kodu — Su təzyiqi-1,5 bar olmalıdır
 • F11 kodu — dövür-daim xətası. Təsisat çıxış və təsisat giriş suyu arasında 40C istilik fərqi olduğu zaman bu kod göstərir.
 • F12 kodu — Aşağı voltaj. Volt 165 V-dan azdır

 ADEN

 Aden Basic modeli

 • 30 Ledi yanıb sönür — Radiator NTC xətası (radiator datçikində  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 40 Ledi yanıb sönür — İsti su NTC xətası (isti su ötürücüsündə  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 50 Ledi yanıb sönür — Xarici hava sensorununu xətası (resert edin)
 • 60 Ledi yanıb sönür — Su təzyiqinin düşməsi (1,5 bar olmalıdır)
 • 70 Ledi yanıb sönür — Hava akınında xəta.Hermetik modellərdə isə fan, prosestat, ana kartda, baca tutulması problem ola bilər. 
 • 80 Ledi yanıb sönür — Aşırı isinmə. Qış rejimində kombi çalışırsa, esenjor tutulması, üç yollu klapanda, radiator filtrlərində tutlma, radiatorlarda tutlmalardan ol bilər.
 • 90 Ledi yanıb sönür — Uğursuz alovlanma. Qaz farsunkalarından, qaz valfından, elektronik kart xətası ola bilər

Aden Digital modeli

 • F0 kodu — Su təzyiqi aşağı olduğunu göstərir (1,5 bar olmalıdır.)
 • F2 kodu — İsti su sensoru və ya kabellərdə olan xətası
 • F3 kodu — radiator sensoru, boruların nəmlənməsi, kabellərin qırılması ola bilər.
 • F4 kodu — Alovlanmayır. Öncə qazın gıldiyindən əmin olmaq lazımdır. Düzəlməzsə resert edin. Xəta hələ də qalırsa o zaman elektronik kart, ionlaşmış alovlanma elektrodundan və ya qaz valfından ola bilər.
 • F6 kodu — Xarici hava sensoru və ya elektrik xətası var
 • OC kodu — Xarici hava sensorunun dövriyəyə girdiyini göstərir. (xəta deyildir)
 • CC kodu — Xarici hava sensorunun dörviyəyə girmədiyini göstərir. (xəta deyildir)

Nitronplus

 • F1 Kodu — Həddindən artıq istiləşmə təhlükəsizlik termostat xətası
 • F2 Kodu — İstifadə suyu dövrəsi (DHW) istilik sensoru xətası
 • F3 Kodu — Isitmə dövrəsi (CH) istilik sensoru xətası
 • F4 Kodu — İyonizasyon xətası
 • F5 Kodu — Hava axını sensoru təzyiq xətası
 • F6 Kodu — Xarici hava sensor əlaqə xətası
 • F7 Kodu — Hava axını sensoru əlaqə xətası
 • F8 Kodu — Fan hərəkəti olmadan hava axını xətası
 • F9 Kodu — Kabelləmə xətası
 • F10 Kodu — Isitmə dövrəsi (CH) sistemi aşağı təzyiqdə.
 • F11 Kodu — Dövriyyə xətası
 • F12 Kodu — Aşağı gərginlikli xətası

Nitromix

 • F00/F10 Kodu — Axın suyu sensor xətası və ya kabellər ayrıldıqda yarana bilər
 • F01/F11 Kodu — Dönüş suyu sensor xətası və ya naqil xətası
 • F20 Kodu — Həddindən artıq qızma xətası
 • F22 Kodu — Tesisat su təzyiq xətası
 • F23 Kodu — Maksimum temperatur fərqi xetası
 • F26 Kodu — Qaz klapan xetası  
 • F27 kodu — Alov aşkarlama — ionlaşdırma elektrodunun nasaz olması, elektrod kartla bağı ola bilər.
 • F28 kodu — Qaz çatışmamazlığı problemi. Qazın gəlməməsi, qaz klapanı, ionlaşdırıcı alovlanma elektrodu, elektrik lövhədə problem ola bilər.
 • F29 kodu- İonlaşma xətası. Qaz klapanında, ana kartda, ionlaşdırma elektrodunda problem deməkdir.
 • F32 kodu- yanlış hava təzyiqi problemi
 • F49 kodu- gərginlin aşağı və ya yuxarı olması xətası
 • F61/F62/F63/F64/F65/F67 kodu- Əsas lövhə xətaları: 62 qaz klapanı, 65 anakartın dövriyəsi həddində artıq qızma, 67 alov aşkarlanma elektron kart problemi ola bilər.
 • F68 kodu- Alov siqnalın dəyişməsi
 • F70 kodu- kartlar arasında uyğunsuzluq xətası
 • F71 kodu- Su axını sensoru xətası
 • F72/F84/F85 kodu- Daimi maksimum temperatur fərqi xətası
 • F73/F74 kodu-  Təzyiq sensoru xətası. Sensorda qısaqapanma, nasazlıq və ya kabelin boşaldığı ola bilər.
 • F76 kodu — Termal qoruyucu xətası.təhlükəsizlik sistemi
 • F77 kodu- Qaz klapanının mühərrik xətası
 • F83 kodu- temperaturun qalxmaması

Themafast

 • 01/04 Kodu — Qaz yox və ya alov meydana gəlmədi
 • 02  Kodu — Hava çatışmamazlığı ventilyator, prosesorda və ya ana platada problem olduğu bilinir.
 • 03  Kodu — Prosestat xətası 
 • 05  Kodu — Həddindən artıq istiləşmə xətası
 • 06  Kodu — İsitmə sensoru NTC xətası
 • 08  kodu — Xarici sensor problemi 
 • 09  Kodu — Qızdırıcı dövrəsi su təzyiq sensoru xətası (Cp sensoru)
 • 10  Kodu — Qızdırıcı suyu təzyiq xətası. Bar təzyiqi aşagı kodu
 • F11  Kodu — Ana kart siqnal almır
 • F12/18/20 Kodu -İnterfeys xətası,kombi ile uyğun deyil
 • F13  Kodu — Ana kart xətası.Əsas dövriyə xətası Max 3 dəfə resert etmək olar.
 • F14  Kodu — Qızdırıcı su istiliyi 95°C nin üstündə
 • F15 kodu- Mühərrik nasazlığı 3 yolluq klapanında pilləli mühərrik problemi
 • F16  Kodu — Kombi bağlandıqdan sonra alov mövcudluğu xətası
 • F17  Kodu — Gərginlik aşağı
 • F18  kodu- isitfadəçi interfeysi problemi (ekran kartı)
 • F19  Kodu — NTC2 istifadə suyu boru ilə əlaqəli deyil
 • F20 kodu- interfeys kombiyə uyğun deyil
 • F21 kodu — su təzyiqi aşağıdır 1.5 bar olmalıdır
 • F22 kodu- su təzyiqi yüksəkdir 1.5 bar olmalıdır.

 Kalisto

 • F1 Kodu — Su sıcaklığının aşırı artması ile NTC sensöru, Ana esenjor tıxanmış, kirəclənmiş, 3 yollu nasazlığı, dövriyə pompasında nasazlıq olduğunu bildirir xətası
 • F2 Kodu — İsti su NTC sensöründa nasazlıq və ya sensor kabelində və ana kartda nasazlıq ola bilər 
 • F3 Kodu — Tesisat suyu NTC sensörunda və ya kabellər xətası və ya ana kart problemi
 • F4 Kodu — Kombiyə gedən qazın kəsilməsi zamanı xəta koddur. Qaz gəlirsə o zaman Max. 3 dəfə resert etmək lazımdır. Xəta qalırsa qaz valfı, iyon alışqanını, anakart yoxlanılmalıdır. 
 • F5 Kodu — Bacada meydana gələn tıxanma xətasıdır. Hermetik kombilərdə F5 elektronik kart, fan və ya prosesttat ola bilər
 • F6 Kodu- Xarici hava sensorunda problem ya da arıza olduğunda ekranda F6 kodu okunur.
 • F7 Kodu — kombidə su təzyiqi aşağı və ya yuxarı olduğunu göstərir. Bu durumda kombinin altındaki doldurma krantını (musluğu) açaraq monometrdə 1,5 bar olana qədər kombiyə su doldurulmalıdır.
 • OC Kodu — bu kod məlumatlandırma kodudur. Xarici hava sensorunun dövriyəyə girdiyini göstərir.
 • CC kodu — Məlumatlandırma kodudur. Xarici hava sensorunun dövriyədə olmadığını göstərir. Kombinin enerjisi kəsilib yenidən verildiyində bu kod ekranda görünür.Bir azdan sonra silinəcək.

                                       Kalisto Led göstəriciləri

 • 30 Ledi yanıb sönür — Radiator NTC xətası (radiator datçikində  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 40 Ledi yanıb sönür —isti su NTC xətası (isti su ötürücüsündə  və ya kabellərində nasazlıq)

Nitron

 •  F1 Kodu — Kombinin Limit termostatında xeta  
 •  F2 Kodu — Kombide İsti Su NTC əlaqələrində xetası.Kombi İsti Su ala bilməz
 •  F4 Kodu — Kombidə Ateşləmə meydana gəlmir .
 •  F6 Kodu — Kombinin hava prosesatında və ya baca sensorunda problem var demekdir.
 •  F7 Kodu — Hava axınında xeta
 •  F8 Kodu — Hava axınını təmin edən fan matorunun xetası
 •  F9 Kodu — Cihazda Kabelləmə Problemi olduğunu ifadə edən koddur.
 •  F10 Kodu — Suyun az olması.
 •  F11 Kodu — Kombidə su dolaşım(sirkulyasiya) xətası
 •  F12 Kodu -Kombidə gərginliyin aşagı dusməsi.Gərginlik  165 V altında olduğu hallarda ekranda bu kod meydana cıxır.

İsofast

 • F01/04 Kodu -Atəşləmə xətası
 • F02 Kodu — Hava prosestatının xətası.
 • F05 Kodu — Yüksək isinmə, termostatda olan limit sensorunun xetası
 • F06 Kodu — Qızdırıcı dövrəsi sensorunda problem olduğunu ifadə edən xəbərdarlıq kodu.
 • F07 Kodu — Kombinin isti su dövrəsi üçün çalışan sensor xətası
 • F08 Kodu — Qızdırıcı sensorun xetası.Hansı sensorun qezalı oldugunu bilmək lazımdır.
 • F09 Kodu — Isti su sensörü qəzalı 
 • F10 Kodu — Kombinin qızdırıcı dövrəsinə göndərdiyi suyun dönüş istiliyinə nəzarət edən sensor xətası.
 • F11 Kodu — Kombinin ana kartından siqnal alına bilmədiyini ifadə edən xəbərdarlıq kodu.
 • F12 Kodu — Ekran kartdan siqnal ala bilmir.
 • F13 Kodu — Ana kartda xeta
 • F14 Kodu — Cihazın qızdırıcı su İstilik dərəcəsinin 95 0C-dən çox olduğunu ifadə edən kod
 • F15 Kodu — Cihazın qaz mexanizmasında uc yollu vanaya ait olan step motorda xəta.
 • F16 Kodu — Brülörün sönməsinə baxmayaraq odlama hələ davam etdiyini bildirən xəta  kodu
 • F18 Kodu — Ekran Kartında problem  olduğunu bildiren xata kodudur. 
 • F19 Kodu — Kombinin Kalorifer sensorunun bağlı olmadığını göstərən xəta  kodu
 • F20 kodu — Elektronik kartla ekran kartı arasında əlaqə olmadığı bildirir.
 • F21 kodu — Su təzyiqinin aşağı olduğu bildirilir (su təzyiqi 1,5 bar olmalıdır)

NEVA 

Demirdöküm Neva xeta Kodları

 • F01 Hata Kodu — Həddindən artıq isinmə emniyyət termostatı, pompa, ana kartda nasazlıq 
 • F02 Hata Kodu — Isti suyun sensoru NTC problemi 
 • F03 Hata Kodu — Radiyator gediş suyu NTC problemi
 • F04 Hata Kodu — Qazın olmamasi -iyonizasyon, alovlanma elektrodu, qaz valfi, elektronik kart problemi
 • F05 Hata Kodu — Hava prostati nasazlığı və fan nasazlığı
 • F06 Hata Kodu — Radiyator dönüş suyu NTC problemi
 • F07 Hata Kodu — Qaz valfi geri besleme problemi (resert edilməlidir)
 • F08 Hata Kodu — Gediş su sensorunda yüksək istilik 95C limiti aşmışdır
 • F09 Hata Kodu — Hava akış anahtarı kısa devre sorunu demektir
 • F10 Hata Kodu — Xetde su basınç asagi oldugun gosterir    
 • F11 Hata Kodu — Su dovruyesinin normal olmadigin gosterir
 • F12 Hata Kodu — İsigin asagi voltaj oldugun gosterir
 • F13 Hata Kodu — Sensorlarin tərs taxıldığın və ya yerinə olduğunu yoxlayın                                                

Nitron Condense

 • F01 kodu — Həddindən artıq isinmə
 • F02 kodu — İstifadə edilən isti su NTC xətası
 • F03 kodu — Radiator NTC sensor problemi
 • F04 kodu — Alovlanma getmir
 • F05 kodu — Baca, artıq qaz problemi
 • F06 kodu — Radiator dönüş NTC xətası
 • F07 kodu — Qaz valfı xətası
 • F08 kodu — Dönüş NTC həddindən artıq isinmə xətası
 • F09 kodu — Baca sistemi nasazlığı
 • F10 kodu — Radiator təzyiqi aşağı olmasını bildirir
 • F11 kodu — radiatorların giriş və çıxış dönüşü arasında yüksək fərqin olması
 • F12 kodu — enerji aşağı olması
 • F13 kodu — NTC sensor xətası
 • F14 kodu — Alovlanma bloku
 • F15 kodu — Alov kəsilməsi 

Səhifəni Qiymətləndirmək

Bizə neçə ulduz verirsiz?

Orta Qiymət 4.5 / 5. Səs sayı: 8

Hələki səs yoxdur