Demir Döküm Kombi Xəta Kodları

Atron

 • F1 Kodu — Kombide yuksək  isinmənin  meydana gəldiyini göstərir .
 • F2 Kodu — İsti Su NTC sensorda problem olduğunu göstərir.
 • F3 Kodu — Su  sensorunda problem yaşandığını göstərir.
 • F4 Kodu — Cihazın odlama etmədiyini göstərir.
 • F5 Kodu — Hava axını təmin edilmir, hava prosestatı qüsuru, fanda, ana plata problemi ola bilər..
 • F6 Kodu — Cihazın tesisata göndərdiyi suyun dönüş dövriyəsinin qüsurlu olduğunu ifadə edir.
 • F7 Kodu — Qaz klapanında problem var deməkdir.
 • F8 Kodu — Cihazın Tesisat dövrəsinə göndərməkdə olduğu senöründə həddindən artıq isinmə. 
 • F9 Kodu — Hava Prosestatı xətası və ya ana kartda problem olması
 • F10 Kodu -Kombinin təzyiqinin aşağı və ya yuxarı olduğunu göstərən xəta kodu
 • F11 Kodu — Su dövriyəsində problem olduğu bildrilir
 • F12 Kodu — Plataya gələn gərginlik 165 V aşağı olduğunu ifadə edir.
 • F13 Kodu — Kombinin qızdırıcı gediş və dönüş sensörlari arasındakı istilik fərqində olan xəta 

Atromix

 • F00 kodu — Radiator giriş NTC xətası (reset edilməlidir) 
 • F01 kodu — Radiator çıxış NTC xətası (Anakartda NTC tam taxılmamış və ya qopmuş ola bilər
 • F10 kodu — Radiator giriş NTC qısa dövrə
 • F11 kodu — Radiator çıxış NTC qısa dövrə
 • F12-F91 kodu — kombi boyleristilik sensoru xətası ola bilərsensor gövdəsində və ya tabloda nasazlıq ola bilər
 • F13 kodu — İsti su sensorunda qısa dövrə
 • F20 kodu — Həddindən artıq isinmə.(su təzyiqinə 1,5 bar olmasına, NTC təmassızlığı, və digər səbəblərdən ola bilər.
 • F22 kodu —  Su təzyiqi aşağı olduğunun göstərir (1,5 bar olmalı)
 • F23 kodu — Həddinədn artıq isinmə əmniyyət termostatı, pompa, ana kartda nasazlıq
 • F24 kodu — İstilik çox artıqdır, sirkulyasiya pompası blok olmuş ola bilər, pompa gücbaxımından yeterli olmaya bilər. kombi hava azalmış ola bilər.
 • F25 kodu — Baca istiliyi: kombi kablosunda qopma ola bilər və ya qaz limit termostati soket bağlantısı kəsilmiş ola bilər.
 • F27 kodu — Alov yoxdur
 • F28 kodu — Uğursuz alovlanma, resert edilməli, qaz valfı, elektrodlar və ya kartda problem var deməkdir
 • F29 kodu — Alov sönməsi: Resert edilməli, Qaz yolları zamanla tutulur və ya elektronik kartda nasazlıq var 
 • F32 kodu — fan dövriyəsində problem. Kombi fanı donmaya qarşı qoruma, fandakı birləşdirici düzgün quraşdırılmamış ola bilər, elektronik kart xətası ola bilər
 • F49 kodu — gərginlik çox aşağıdır
 • F61 kodu — qaz klapanına nəzarət problemi: Qaz klapanına gedən kabellərdə və ya elktronik kart xətası ola bilər
 • F62  kodu — Qaz fanı bağlama əmri: kombi qaz klapanının ventilyatoru bağlanmada gecikdiyini bildirir
 • F63 kodu — EEPROM xətası. resertlənməlidir.Düzəlməzsə elektronik kartda nasazlıq var deməkdir.
 • F64 kodu — elektronik, sensor, analoq-rəqəmsal çevirici xətası.Yəni kombinin giriş və çıxış suyu sensorunda qısa dövrə ola biləcəyini və ya elektronik kartın nasazlığı deməkdir
 • F65  kodu — Elektronik qızma çox yüksəkdir. Xarici müdaxilələr səbəbilə elektronik kart  çox isti olduğu bildirilir.
 • F67 kodu — alov siqnalı xətası. Kombi normal olmayan alov siqnalı olduğunu bildirir. Cihazda elektronik kartın xətası ola biləcəyini bildirir.    
 • F68 kodu — Alov sabit deyil.
 • F70 kodu — düzəliş edilməlidir.
 • F71 kodu — Giriş-çıxış sensoru nasazlığı
 • F72 kodu — Su təzyiq sensoru giriş və çıxış sensorunda problem var deməkdir
 • F73 kodu — Su təzyiqi sensorunda qısa dövrə
 • F74 kodu — Su təzyiqində elektrik xətası
 • F75 kodu — Təzyiq sensoru xətası
 • F76 kodu — istilik datçiki təhlükəsizlik xətası. Təhlükəsizlik termostatı, qaz klapan geri bildirişə cavab vermədiyi xətası
 • F77 kodu — yoğuşma ya da duman xətası, qaz tullantısı klapanında problem olduğu bildirilir.
 • F78 kodu — Xarici tənzimləyici istifadə edilən suyun sensor kəsintisi xətası
 • F83 kodu — quru yanma problemi. Su təzyiqi düşmüş ola bilər (1,5 bar olmalıdır).
 • F84 kodu — giriş-çıxış dövriyyəsində isti su sensoru 

 NEPTO

 • F01 kodu — həddindən artıq isinmə. Resertləyin. Qış rejimində bu xəta çıxmışdırsa o zaman ana esenjor tıxanması, 3 yoluq klapanin radiator təsisat filtrlərinin tutulması, sirkulyasiya pompasının sıxılması və  ya sıradan çıxması problemi ola bilər.
 • F02 kodu — İstifadə olunan su NTC sensorunda və ya kabellərində xəta
 • F03 kodu — Radiator əsisat çıxış sensoru və ya kabellərində xəta
 • F04 kodu — İyon və alovlanma problemi. Anakart, qaz valfı, iyon alışdırmasında xəta olduğu bildirilir.
 • F05 kodu — Hava axışı prosestat xətası. Ana kart, fan,baca tıxanması ola bilər.
 • F06 kodu — Təsisat dövriyyə dönüç sensor xətası
 • F07 kodu — Qaz valfı geri bəslənmə xətası. Anakartda qaz valfında geri dönüş siqnalı çatmaması
 • F08 kodu — Təsisat dövriyyəsində çıxış sensorunda həddindən artıq isinmə. 91C dərcəni keçmişdir. kombini resertləyin. 
 • F09 kodu — Hava axışı açarları ilə bağlı xəta kodu. Fan motor, plata ola bilər.
 • F10 kodu — Su təzyiqi-1,5 bar olmalıdır
 • F11 kodu — dövür-daim xətası. Təsisat çıxış və təsisat giriş suyu arasında 40C istilik fərqi olduğu zaman bu kod göstərir.
 • F12 kodu — Aşağı voltaj. Volt 165 V-dan azdır

 ADEN

 Aden Basic modeli

 • 30 Ledi yanıb sönür — Radiator NTC xətası (radiator datçikində  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 40 Ledi yanıb sönür — İsti su NTC xətası (isti su ötürücüsündə  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 50 Ledi yanıb sönür — Xarici hava sensorununu xətası (resert edin)
 • 60 Ledi yanıb sönür — Su təzyiqinin düşməsi (1,5 bar olmalıdır)
 • 70 Ledi yanıb sönür — Hava akınında xəta.Hermetik modellərdə isə fan, prosestat, ana kartda, baca tutulması problem ola bilər. 
 • 80 Ledi yanıb sönür — Aşırı isinmə. Qış rejimində kombi çalışırsa, esenjor tutulması, üç yollu klapanda, radiator filtrlərində tutlma, radiatorlarda tutlmalardan ol bilər.
 • 90 Ledi yanıb sönür — Uğursuz alovlanma. Qaz farsunkalarından, qaz valfından, elektronik kart xətası ola bilər

Aden Digital modeli

 • F0 kodu — Su təzyiqi aşağı olduğunu göstərir (1,5 bar olmalıdır.)
 • F2 kodu — İsti su sensoru və ya kabellərdə olan xətası
 • F3 kodu — radiator sensoru, boruların nəmlənməsi, kabellərin qırılması ola bilər.
 • F4 kodu — Alovlanmayır. Öncə qazın gıldiyindən əmin olmaq lazımdır. Düzəlməzsə resert edin. Xəta hələ də qalırsa o zaman elektronik kart, ionlaşmış alovlanma elektrodundan və ya qaz valfından ola bilər.
 • F6 kodu — Xarici hava sensoru və ya elektrik xətası var
 • OC kodu — Xarici hava sensorunun dövriyəyə girdiyini göstərir. (xəta deyildir)
 • CC kodu — Xarici hava sensorunun dörviyəyə girmədiyini göstərir. (xəta deyildir)

Nitronplus

 • F1 Kodu — Həddindən artıq istiləşmə təhlükəsizlik termostat xətası
 • F2 Kodu — İstifadə suyu dövrəsi (DHW) istilik sensoru xətası
 • F3 Kodu — Isitmə dövrəsi (CH) istilik sensoru xətası
 • F4 Kodu — İyonizasyon xətası
 • F5 Kodu — Hava axını sensoru təzyiq xətası
 • F6 Kodu — Xarici hava sensor əlaqə xətası
 • F7 Kodu — Hava axını sensoru əlaqə xətası
 • F8 Kodu — Fan hərəkəti olmadan hava axını xətası
 • F9 Kodu — Kabelləmə xətası
 • F10 Kodu — Isitmə dövrəsi (CH) sistemi aşağı təzyiqdə.
 • F11 Kodu — Dövriyyə xətası
 • F12 Kodu — Aşağı gərginlikli xətası

Nitromix

 • F00/F10 Kodu — Axın suyu sensor xətası və ya kabellər ayrıldıqda yarana bilər
 • F01/F11 Kodu — Dönüş suyu sensor xətası və ya naqil xətası
 • F20 Kodu — Həddindən artıq qızma xətası
 • F22 Kodu — Tesisat su təzyiq xətası
 • F23 Kodu — Maksimum temperatur fərqi xetası
 • F26 Kodu — Qaz klapan xetası  
 • F27 kodu — Alov aşkarlama — ionlaşdırma elektrodunun nasaz olması, elektrod kartla bağı ola bilər.
 • F28 kodu — Qaz çatışmamazlığı problemi. Qazın gəlməməsi, qaz klapanı, ionlaşdırıcı alovlanma elektrodu, elektrik lövhədə problem ola bilər.
 • F29 kodu- İonlaşma xətası. Qaz klapanında, ana kartda, ionlaşdırma elektrodunda problem deməkdir.
 • F32 kodu- yanlış hava təzyiqi problemi
 • F49 kodu- gərginlin aşağı və ya yuxarı olması xətası
 • F61/F62/F63/F64/F65/F67 kodu- Əsas lövhə xətaları: 62 qaz klapanı, 65 anakartın dövriyəsi həddində artıq qızma, 67 alov aşkarlanma elektron kart problemi ola bilər.
 • F68 kodu- Alov siqnalın dəyişməsi
 • F70 kodu- kartlar arasında uyğunsuzluq xətası
 • F71 kodu- Su axını sensoru xətası
 • F72/F84/F85 kodu- Daimi maksimum temperatur fərqi xətası
 • F73/F74 kodu-  Təzyiq sensoru xətası. Sensorda qısaqapanma, nasazlıq və ya kabelin boşaldığı ola bilər.
 • F76 kodu — Termal qoruyucu xətası.təhlükəsizlik sistemi
 • F77 kodu- Qaz klapanının mühərrik xətası
 • F83 kodu- temperaturun qalxmaması

Themafast

 • 01/04 Kodu — Qaz yox və ya alov meydana gəlmədi
 • 02  Kodu — Hava çatışmamazlığı ventilyator, prosesorda və ya ana platada problem olduğu bilinir.
 • 03  Kodu — Prosestat xətası 
 • 05  Kodu — Həddindən artıq istiləşmə xətası
 • 06  Kodu — İsitmə sensoru NTC xətası
 • 08  kodu — Xarici sensor problemi 
 • 09  Kodu — Qızdırıcı dövrəsi su təzyiq sensoru xətası (Cp sensoru)
 • 10  Kodu — Qızdırıcı suyu təzyiq xətası. Bar təzyiqi aşagı kodu
 • F11  Kodu — Ana kart siqnal almır
 • F12/18/20 Kodu -İnterfeys xətası,kombi ile uyğun deyil
 • F13  Kodu — Ana kart xətası.Əsas dövriyə xətası Max 3 dəfə resert etmək olar.
 • F14  Kodu — Qızdırıcı su istiliyi 95°C nin üstündə
 • F15 kodu- Mühərrik nasazlığı 3 yolluq klapanında pilləli mühərrik problemi
 • F16  Kodu — Kombi bağlandıqdan sonra alov mövcudluğu xətası
 • F17  Kodu — Gərginlik aşağı
 • F18  kodu- isitfadəçi interfeysi problemi (ekran kartı)
 • F19  Kodu — NTC2 istifadə suyu boru ilə əlaqəli deyil
 • F20 kodu- interfeys kombiyə uyğun deyil
 • F21 kodu — su təzyiqi aşağıdır 1.5 bar olmalıdır
 • F22 kodu- su təzyiqi yüksəkdir 1.5 bar olmalıdır.

 Kalisto

 • F1 Kodu — Su sıcaklığının aşırı artması ile NTC sensöru, Ana esenjor tıxanmış, kirəclənmiş, 3 yollu nasazlığı, dövriyə pompasında nasazlıq olduğunu bildirir xətası
 • F2 Kodu — İsti su NTC sensöründa nasazlıq və ya sensor kabelində və ana kartda nasazlıq ola bilər 
 • F3 Kodu — Tesisat suyu NTC sensörunda və ya kabellər xətası və ya ana kart problemi
 • F4 Kodu — Kombiyə gedən qazın kəsilməsi zamanı xəta koddur. Qaz gəlirsə o zaman Max. 3 dəfə resert etmək lazımdır. Xəta qalırsa qaz valfı, iyon alışqanını, anakart yoxlanılmalıdır. 
 • F5 Kodu — Bacada meydana gələn tıxanma xətasıdır. Hermetik kombilərdə F5 elektronik kart, fan və ya prosesttat ola bilər
 • F6 Kodu- Xarici hava sensorunda problem ya da arıza olduğunda ekranda F6 kodu okunur.
 • F7 Kodu — kombidə su təzyiqi aşağı və ya yuxarı olduğunu göstərir. Bu durumda kombinin altındaki doldurma krantını (musluğu) açaraq monometrdə 1,5 bar olana qədər kombiyə su doldurulmalıdır.
 • OC Kodu — bu kod məlumatlandırma kodudur. Xarici hava sensorunun dövriyəyə girdiyini göstərir.
 • CC kodu — Məlumatlandırma kodudur. Xarici hava sensorunun dövriyədə olmadığını göstərir. Kombinin enerjisi kəsilib yenidən verildiyində bu kod ekranda görünür.Bir azdan sonra silinəcək.

                                       Kalisto Led göstəriciləri

 • 30 Ledi yanıb sönür — Radiator NTC xətası (radiator datçikində  və ya kabellərində nasazlıq)
 • 40 Ledi yanıb sönür —isti su NTC xətası (isti su ötürücüsündə  və ya kabellərində nasazlıq)

Nitron

 •  F1 Kodu — Kombinin Limit termostatında xeta  
 •  F2 Kodu — Kombide İsti Su NTC əlaqələrində xetası.Kombi İsti Su ala bilməz
 •  F4 Kodu — Kombidə Ateşləmə meydana gəlmir .
 •  F6 Kodu — Kombinin hava prosesatında və ya baca sensorunda problem var demekdir.
 •  F7 Kodu — Hava axınında xeta
 •  F8 Kodu — Hava axınını təmin edən fan matorunun xetası
 •  F9 Kodu — Cihazda Kabelləmə Problemi olduğunu ifadə edən koddur.
 •  F10 Kodu — Suyun az olması.
 •  F11 Kodu — Kombidə su dolaşım(sirkulyasiya) xətası
 •  F12 Kodu -Kombidə gərginliyin aşagı dusməsi.Gərginlik  165 V altında olduğu hallarda ekranda bu kod meydana cıxır.

İsofast

 • F01/04 Kodu -Atəşləmə xətası
 • F02 Kodu — Hava prosestatının xətası.
 • F05 Kodu — Yüksək isinmə, termostatda olan limit sensorunun xetası
 • F06 Kodu — Qızdırıcı dövrəsi sensorunda problem olduğunu ifadə edən xəbərdarlıq kodu.
 • F07 Kodu — Kombinin isti su dövrəsi üçün çalışan sensor xətası
 • F08 Kodu — Qızdırıcı sensorun xetası.Hansı sensorun qezalı oldugunu bilmək lazımdır.
 • F09 Kodu — Isti su sensörü qəzalı 
 • F10 Kodu — Kombinin qızdırıcı dövrəsinə göndərdiyi suyun dönüş istiliyinə nəzarət edən sensor xətası.
 • F11 Kodu — Kombinin ana kartından siqnal alına bilmədiyini ifadə edən xəbərdarlıq kodu.
 • F12 Kodu — Ekran kartdan siqnal ala bilmir.
 • F13 Kodu — Ana kartda xeta
 • F14 Kodu — Cihazın qızdırıcı su İstilik dərəcəsinin 95 0C-dən çox olduğunu ifadə edən kod
 • F15 Kodu — Cihazın qaz mexanizmasında uc yollu vanaya ait olan step motorda xəta.
 • F16 Kodu — Brülörün sönməsinə baxmayaraq odlama hələ davam etdiyini bildirən xəta  kodu
 • F18 Kodu — Ekran Kartında problem  olduğunu bildiren xata kodudur. 
 • F19 Kodu — Kombinin Kalorifer sensorunun bağlı olmadığını göstərən xəta  kodu
 • F20 kodu — Elektronik kartla ekran kartı arasında əlaqə olmadığı bildirir.
 • F21 kodu — Su təzyiqinin aşağı olduğu bildirilir (su təzyiqi 1,5 bar olmalıdır)

NEVA 

Demirdöküm Neva xeta Kodları

 • F01 Hata Kodu — Həddindən artıq isinmə emniyyət termostatı, pompa, ana kartda nasazlıq 
 • F02 Hata Kodu — Isti suyun sensoru NTC problemi 
 • F03 Hata Kodu — Radiyator gediş suyu NTC problemi
 • F04 Hata Kodu — Qazın olmamasi -iyonizasyon, alovlanma elektrodu, qaz valfi, elektronik kart problemi
 • F05 Hata Kodu — Hava prostati nasazlığı və fan nasazlığı
 • F06 Hata Kodu — Radiyator dönüş suyu NTC problemi
 • F07 Hata Kodu — Qaz valfi geri besleme problemi (resert edilməlidir)
 • F08 Hata Kodu — Gediş su sensorunda yüksək istilik 95C limiti aşmışdır
 • F09 Hata Kodu — Hava akış anahtarı kısa devre sorunu demektir
 • F10 Hata Kodu — Xetde su basınç asagi oldugun gosterir    
 • F11 Hata Kodu — Su dovruyesinin normal olmadigin gosterir
 • F12 Hata Kodu — İsigin asagi voltaj oldugun gosterir
 • F13 Hata Kodu — Sensorlarin tərs taxıldığın və ya yerinə olduğunu yoxlayın                                                

Nitron Condense

 • F01 kodu — Həddindən artıq isinmə
 • F02 kodu — İstifadə edilən isti su NTC xətası
 • F03 kodu — Radiator NTC sensor problemi
 • F04 kodu — Alovlanma getmir
 • F05 kodu — Baca, artıq qaz problemi
 • F06 kodu — Radiator dönüş NTC xətası
 • F07 kodu — Qaz valfı xətası
 • F08 kodu — Dönüş NTC həddindən artıq isinmə xətası
 • F09 kodu — Baca sistemi nasazlığı
 • F10 kodu — Radiator təzyiqi aşağı olmasını bildirir
 • F11 kodu — radiatorların giriş və çıxış dönüşü arasında yüksək fərqin olması
 • F12 kodu — enerji aşağı olması
 • F13 kodu — NTC sensor xətası
 • F14 kodu — Alovlanma bloku
 • F15 kodu — Alov kəsilməsi 

Səhifəni Qiymətləndirmək

Bizə neçə ulduz verirsiz?

Orta Qiymət 4.6 / 5. Səs sayı: 9

Hələki səs yoxdur